Confederatie Bouw keurt ontwerp sociaal akkoord goed

De Confederatie Bouw heeft het ontwerp van interprofessioneel akkoord goedgekeurd. Dat heeft de patronale sectororganisatie donderdag bekendgemaakt.

Confederatie Bouw wijst op de loonnorm van 4,5 pct die volgens hen een "strikte beperking van de lonen in de komende twee jaar mogelijk maakt", op de benadering van de brugpensioenen die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de bouwsector en op het ontbreken van maatregelen die voor de bouw rechtstreeks of onrechtstreeks nieuwe lasten impliceren.

Inzake overuren luidt het dat de confederatie "met voldoening heeft vastgesteld dat de fiscale aanmoedigingen effectief van toepassing zullen zijn op het specifieke stelsel van de bouw".

Febeltex, de federatie van de Belgische textielindustrie, verwierp woensdag het ontwerp van interprofessioneel akkoord. Maandag besliste Agoria, de koepelorganisatie voor de technolgische industrie, al het ontwerpakkoord te verwerpen.

Nu in het nieuws