Geen aparte veiligheidscoördinator meer op kleine werven

Print
Vanaf vandaag is een afzonderlijke veiligheidscoördinator niet meer verplicht voor bouwwerven van minder dan 500 m². Die taak kan opgenomen worden door de architect of aannemer.
Voor grote bouwwerven verandert er niks en blijft een coördinator wel verplicht.

Sinds 1 mei 2001 is het aanstellen van een veiligheidscoördinator een verplichting voor alle werven, ongeacht de grootte ervan. Bedoeling van de maatregel is het terugdringen van de vele ongevallen - zo'n 30.000 per jaar - in de bouwsector.
Volgens minister Van den Bossche leverde het systeem in de praktijk echter problemen op. "Vooral bij het bouwen en verbouwen van huizen bleek het systeem een administratieve rompslomp zonder veel effect op de werkvloer, maar met een aanzienlijke meerkost te zijn". De kost voor een coördinator liep vaak op tot 1 à 2 procent van de totale bouwprijs van een huis.
Daarom werkte het sp.a-regeringslid een aparte regelgeving uit voor bouwwerven van minder dan 500 m². Wie een huis bouwt of verbouwt, hoeft dus geen coördinator meer aan te stellen. De architect of de aannemer kan zich nu van die taak kwijten. Zij staan het dichtst bij de dagelijkse praktijk op kleine werven en kennen dus het best de risico's, is de redenering. Architecten en aannemers die de taak op zich willen nemen, moeten wel bewijzen dat ze over de nodige kennis en ervaring beschikken.
Van den Bossche benadrukt tot slot dat de maatregel geen afbreuk doet aan de veiligheid op kleine bouwwerven. De veiligheidsnormen blijven ongewijzigd, luidt het.

.

Nu in het nieuws