Volgens Raad van State is stookoliefonds illegaal

In een advies eind december hekelde de Raad van State het feit dat de overheid een openbare dienstopdracht uitbesteedt aan een vzw-structuur om het geld van het stookoliefonds zo naar de OCMW's te laten vloeien.

Belga

Zo schrijft Le Soir in haar editie van donderdag.

Die bewering staat haaks op wat minister van Economie Marc Verwilghen eerder zei naar aanleiding van een ministerraad op 14 januari, waarop het besluit omtrent de bepaling van de werkingsmodaliteiten van het stookoliefonds werd aangenomen. Verwilghen verklaarde toen dat de regering rekening had gehouden met het advies van de Raad van State.

Bij het kabinet Verwilghen geeft men nu toe de Raad van State wat dit punt betreft niet te hebben gevolgd. Er werd in de ministerraad opgemerkt dat de Raad van State, wat analoge projecten in het verleden betreft, geen bezwaar had geuit.

Nu in het nieuws