Regenwaterput verplicht bij nieuwbouw

Al wie vanaf 1 februari een huis bouwt, moet een regenwaterput hebben als zijn dak minstens 75 m2 groot is.

BR> Het volledige dak moet in die put afwateren en er moet een pompinstallatie bij zijn om het water nuttig te gebruiken. Iedere nieuwe bouwer zal bovendien het ‘hemelwater’ (regen, sneeuw, hagel, dooi) gescheiden moeten vervoeren tot op de plaats waar hij het loost in de riolering.

Deze regels gelden ook voor verbouwers die minder dan 60% van de buitenmuren laten staan én voor al wie zijn dak met minstens de helft uitbreidt. Gebouwen met rieten daken, groendaken en sommige landbouwbedrijven zijn vrijgesteld.

Voorts moet al wie zijn grond verhardt, een parkeerplaats, een terras of een oprit aanlegt, een buffersysteem uitbouwen zodat het regenwater trager doorsijpelt.

Nu in het nieuws