Parkeerbeheerder dagvaardt niet-betalers parkeerretributie

Print
Parkeerbeheerder Vinci Park heeft 300 dossiers van automobilisten die parkeerretributies tussen 25 en 650 euro niet betaalden, doorgestuurd naar de deurwaarder met de opdracht de mensen aan te schrijven en te dagvaarden voor de rechter als ze hun parkeergelden niet betalen. Het is de eerste keer in 10 jaar privaat parkeerbeheer in Oostende dat zo'n maatregel wordt genomen.
"Proefprocessen maakten duidelijk dat de rechter geen rekening houdt met de argumentatie dat we als privé-bedrijf de adressen van de niet-betalers kunnen opvragen", zegt Alain Lauwereyns van Vinci Park België.

De parkeerbeheerder is in Oostende verantwoordelijk voor 3.300 plaatsen op de openbare weg waarvoor parkeergeld moet worden betaald. De voorbije jaren werden enkel twee aanmaningen gestuurd en ondernam de firma geen juridische stappen. Een eerdere testcase waarbij we 100 dossiers overmaakten aan een deurwaarder resulteerde in 76 mensen die betaalden en 24 rechtszaken voor het vredegerecht. Daarvan waren er 21 verstekvonnissen. "Dat sterkt ons in het idee dat het systeem waarbij we de openstaande gelden via gerechtelijke weg innen, correct is", stelt Lauwereyns van Vinci Park over de nieuwe aanpak van het bedrijf.

.

Nu in het nieuws