Proces Outlaws opgeschort tot 14 februari

Print
Het hof van assisen van Antwerpen heeft de debatten in het assisenproces tegen drie leden van de motorbende Outlaws opgeschort nadat de twee advocaten van Ambrosio Monteagudo Pagan zich donderdag hadden teruggetrokken.
De voorzitter van het hof stelde daarop een nieuwe advocaat aan om deze beschuldigde te verdedigen. Jo De Meester, advocaat bij de balie van Antwerpen, zal de honneurs op zich nemen. Om hem de nodige tijd te geven het lijvige dossier van 9.000 bladzijden in te studeren, werden de debatten drie weken opgeschort.

Dat houdt meteen ook in dat de 18 juryleden, twaalf plus zes plaatsvervangende juryleden, geen andere werkzaamheden mogen aanvatten. Zij werden niet van hun taak ontheven en blijven dus gewoon rechter in deze zaak. De 18 juryleden worden ook gewoon doorbetaald. De eerste vijf dagen van het proces krijgen ze hun loon van hun werkgever, vanaf de zesde dag kan die het loon terugvorderen van de Staat.

Voordat de assisenvoorzitter de debatten opschortte, gaf hij commissaris Luc F. van de federale politie, die het Antwerpse luik van het onderzoek leidde, de bijkomende opdracht om clubvoorzitter Daniël S. opnieuw aan de tand te voelen.

.

Nu in het nieuws