Binnenvaarttrafiek in Vlaamse havens bereikt kaap van 100 miljoen ton

De binnenvaarttrafiek in de vier Vlaamse zeehavens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge heeft vorig jaar voor het eerst de kaap van de 100 miljoen ton benaderd. Ook op alle Vlaamse binnenwateren samen werden in 2004 voor het tweede opeenvolgende jaar recordcijfers geboekt. Een en ander blijkt uit de trafiekcijfers die Promotie Binnenvaart Vlaanderen donderdag bekendmaakte.

Belga

Het binnenvaartvervoer in de Vlaamse zeehavens kende een groei van 8,1 procent ten opzichte van 2003. De binnenvaart in de havens vertegenwoordigt zowat de helft van het maritiem goederenvervoer. Het belang van de binnenvaart in de Vlaamse zeehavens neemt jaar na jaar toe en groeit zelfs sneller dan de maritieme trafieken, zo blijkt uit het jaarverslag van Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

Die wijt de sterke groei van de binnenvaarttrafiek in de Vlaamse zeehavens in de eerste plaats aan de groei van het containervervoer per binnenschip. Op de Vlaamse containerterminals werden vorig jaar 403.951 TEU (Twentyfeet Equivalent Unit) containers overgeslagen op een binnenschip. Dat komt overeen met een stijging van 38,4 procent ten opzichte van 2003.

Naast de zeehavens, kende ook de binnenvaart in Vlaanderen in het algemeen een sterke groei. Die trafiek steeg vorig jaar met 4,07 procent tot 4,68 miljard tonkilometer. Promotie Binnenvaart Vlaanderen stelde op basis van de voorlopige cijfers van de waterwegbeheerders ook vast dat de kleinere waterwegen een grote trafiekgroei kenden. Zo werd er een stijging van 20 procent op de Dender en van 10 procent op het kanaal Leuven-Dijle vastgesteld.

Promotie Binnenvaart Vlaanderen roept de Vlaamse overheid op om nu al te anticiperen op de verdere groei van de containertrafieken. "Omdat de groei van de Vlaamse havenactiviteit in de toekomst sterk beïnvloed zal worden door de plaats die de binnenvaart toegewezen krijgt, moet de binnenvaart gelden als de hoeksteen van het Vlaams Havenbeleid", zo luidt het.