Bourgeois wil kunnen waken over mediaconcentraties

Vlaams minister voor Media Geert Bourgeois (N-VA) wil dat de gemeenschappen integraal bevoegd worden voor media. Volgens de minister zou Vlaanderen zich zo sterker kunnen wapenen tegen te sterke mediaconcentraties die de pluriformiteit van de media in gevaar kunnen brengen.

Belga

Bourgeois sprak maandag in Antwerpen bij de opening van het Abraham Verhoeven-jaar. In zijn toespraak wees hij op een aantal mediaconcentraties in onder meer Frankrijk en de VS, waar belangrijke industriële of politieke groepen belangrijke media concentreren en druk uitoefenen op redacties. Volgens Bourgeois moet Vlaanderen wat media betreft ook bevoegd worden voor mededinging. "Media is een Vlaamse bevoegdheid, maar het ontbreekt ons aan de instrumenten om de kwaliteit en de pluriformiteit te verzekeren", zei Bourgeois. Hij ziet een rol weggelegd voor een nog op te richten Vlaamse Regulator voor de Media om de concentraties binnen de media te monitoren.

Bourgeois herhaalde zijn oproep aan kandidaat-overnemers van de krant de Tijd om de redactionele autonomie van die krant te blijven garanderen.