Woensdag actualiteitsdebat in parlement over Vlaamse zorgverzekering

Het Vlaams Parlement organiseert woensdag een actualiteitsdebat over de toekomst van de Vlaamse zorgverzekering. Dat heeft het uitgebreid bureau maandag beslist. Groen! had daarop aangedrongen naar aanleiding van de verklaringen van het afgelopen weekeinde en de andere fracties gingen akkoord met het debat, aldus Groen!-fractieleider Jos Stassen.

Belga

Hij wil weten wat de Vlaamse regering precies van plan is met de zorgverzekering. Stassen stelt zich vragen bij het sp.a-voorstel om de individuele bijdrage aan de Vlaamse zorgverzekering af te schaffen. Groen! is immers voorstander van een inkomensgerelateerde zorgbijdrage. "Als de persoonlijke bijdrage wordt afgeschaft, lijkt het ons dat het hele systeem van de zorgverzekering op de helling komt te staan", aldus Stassen.

Hij zegt zich af te vragen of de Vlaamse regering nog wel werk wil maken van de Vlaamse zorgverzekering. Het was immers de bedoeling de zorgverzekering, die momenteel enkel de zwaar zorgbehoevenden verzekert, uit te bouwen. "Alle Vlamingen moeten ervan kunnen genieten. Dat was de bedoeling toen de vorige Vlaamse regering de zorgverzekering in het leven riep", aldus Stassen.