Politieke crisis dreigt na barst in Vlaams Front

Het belooft een hete politieke woensdag te worden. In het nu al maanden aanslepende dossier Brussel-Halle-Vilvoorde is een crisis heel dichtbij. De Franstaligen hebben tijdens het weekend hun houding verstrakt, en het Vlaams front vertoont barsten. Dat kan tot moeilijkheden leiden in de federale én de Vlaamse regering.

kdejager

BR>

Vorige week woensdag was overeengekomen dat men deze week in de Kamer zou beginnen met de bespreking van de wetsvoorstellen rond de splitsing van het kiesarrondissement. Dat moet gebeuren nadat de regering een stand van zaken heeft gegeven over de werkzaamheden van de werkgroep die zij heeft opgericht.

Alle partijen gingen verleden week akkoord met die werkwijze. Maar tijdens het weekend is daar verandering in gekomen. De Franstaligen eisen nu unaniem dat de bespreking in de Kamercommissie wordt uitgesteld "om de werkgroep de kans te geven een compromis uit te werken".

Aan Vlaamse kant is er minder eensgezindheid. VLD en sp.a lijken wel oor te hebben naar de Franstalige vraag om de parlementaire bespreking uit te stellen, zodat informeel overleg kan plaatsvinden. VLD-voorzitter Bart Somers zei ons gisteren "dat hij nog niet weet wat de VLD woensdag zal doen". N-VA en CD&V willen echter spoed. "De klok tikt, en wij gaan ze niet stilleggen", zegt Bart De Wever. Eric Van Rompuy (CD&V) spreekt van een vertrouwenscrisis in de Vlaamse regering, indien VLD en sp.a de bespreking in de Kamer willen stilleggen of vertragen. En Vlaams minister-president Yves Leterme vindt, samen met oud-premier Jean-Luc Dehaene, dat het de hoogste tijd wordt dat de regering-Verhofstadt met voorstellen komt.

CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen, zondagavond: "Ik heb geen zin in grote verklaringen, maar reken op een normaal verloop van de parlementaire werkzaamheden. Yves Leterme heeft daar ook naar verwezen in het Vlaams Parlement en toen heeft er bij VLD of sp.a niemand geprotesteerd."