Autostad Wilrijk dagvaardt stad A'pen in dossier automarkt

Autostad in Wilrijk, waar op zondag de automarkt plaatsvindt, dagvaardt de stad Antwerpen in kortgeding tot het betalen van een schadevergoeding van 250.000 euro per dag als de activiteiten op het terrein worden stilgelegd.

Belga

Vrijdag liet de stad pamfletten aanbrengen waarbij bevolen werd tot 'de onmiddellijke staking van de werken, handelingen, wijziging van het gebruik en van het strijdig gebruik'. Daardoor zou de automarkt niet meer of alleen met de nodige overlast voor de buurt kunnen plaatsvinden, aldus Karel Cardoen, eigenaar van de terreinen, zondag.

De relatie tussen Autostad en Antwerpen is al een tijd verzuurd. Een groot deel van de terreinen die rond Autostad liggen, beschikt over de nodige vergunningen. Voor de betwiste delen werd in 1996 al een regularisatieaanvraag ingediend. Meer dan acht jaar later kreeg Autostad nog steeds geen weigering noch een vergunning van de stad.

Volgens Cardoen zou men al deze zaken behandelen in een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Sinds 1997 werkt Autostad constructief mee aan het dossier. Vorig jaar werd zelfs besloten om een groene zone daadwerkelijk terug te voorzien van groen, luidt het.

Afgelopen week moest Autostad uit de pers vernemen dat het stadsbestuur de automarkt op die terreinen wil verbieden op basis van bouwovertredingen. Afgelopen vrijdag werd een en ander officieel. Concreet betekent het dat de automarkt nog wel kan plaatsvinden maar dat het gedeelte dat nu als parkeerruimte voor de bezoekers dienst doet, niet meer kan gebruikt worden. Dat wil zeggen dat alle bezoekers zich langs de Boomsesteenweg zouden moeten parkeren, met de nodige hinder tot gevolg.

Cardoen wil niets liever dan in vrede met de stad leven. Daarom is hij ondertussen op zoek naar een nieuwe locatie voor de automarkt. De verdwijning ervan betekent immers niet het einde van de verkoop van auto's, klinkt het. "De verkoop zal zich dan verplaatsen naar elders", legt opsporingsagent van de federale overheidsdienst Financiën Traets uit. "Momenteel controleren wij alle boorddocumenten van de te verkopen auto's en nemen we een kopie van de identiteitskaart van de verkoper zodat illegale praktijken zo goed als uitgesloten worden".

"Als de automarkt verdwijnt, zal er geen controle meer zijn en krijg je zo'n toestanden zoals in Brussel. Daar sloot de automarkt van Anderlecht haar deuren maar worden nog steeds auto's verkocht in een sfeer waar de politie amper durft te komen. We zijn dus wel ersntige voorstander van de markt." Cardoen gaat volgende week alsnog proberen om de zaak in de minne te regelen met het Antwerpse stadsbestuur. Hoe dan ook wordt de zaak woensdag behandeld voor de kortgedingrechter.

Nu in het nieuws