PS gaat weer dwars liggen voor Brussel-Halle -Vilvoorde

De PS doet de adrenaline stijgen in de zenuwoorlog tussen Vlamingen en Franstaligen in het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde. Thierry Giet, fractieleider van de PS in de Kamer, dreigt er vrijdag in Le Soir mee de zaal te verlaten.

Belga

"Als woensdag de debatten over de Vlaamse wetsvoorstellen in de commissie worden geopend, is dat voor ons een breekpunt (een casus belli). Wij zullen weigeren deel te nemen aan de besprekingen. Mogelijk verlaten we de zaal", zegt Giet in Le Soir.

Giet vindt dat "een kans moet geboden worden aan de werkgroep, met inbreng van de gewesten en de gemeenschappen. Het Parlement moet niet tussenkomen voor haar conclusies".

Over de idee om een volksraadpleging te organiseren rond de goedkeuring van de Europese Grondwet, spreekt Giet van een "slecht idee" van de VLD, overgenomen door de MR, die op internet een petitie lanceerde voor het houden van een raadpleging. De PS-fractie is voorstander van een ratificatie door het Parlement en stelt voor om, hieraan voorafgaand, een "nieuw soort debat" te organiseren. Hierbij moeten een reeks representatieve organisaties gehoord worden, een speciale parlementaire commissie opgericht en een openbare informatiecampagne, onder meer op internet, gelanceerd worden.

Vastgoed

Jobs in de regio