Waardevolle ambachtenwijk blootgelegd in Brugge

Print
Archeologen hebben in Brugge de grondvesten blootgelegd van middeleeuwse huizen die vooral door ververs werden bewoond. "De vondst van een dergelijke ambachtenwijk is een unicum voor ons land", aldus archeologe Bieke Hillewaert van Raakvlak, de Interlokale Vereniging voor Archeologie in Brugge en Ommeland, die de opgravingen leidt.
De site bevindt zich tussen de Boomgaardstraat, de Verversdijk en de Kandelaarstraat, waar zich vroeger het jezuïetencollege bevond en waar het Europacollege momenteel zijn nieuwe campus inricht. Net als bij de opgravingen die al in 2003 op deze site plaatsvonden, zijn opnieuw stookplaatsen aangetroffen die met de ververs in verband kunnen worden gebracht. Het gaat om ovale of sleutelgatvormige bakstenen constructies. Aangezien de restanten van de vuurhaarden zeer fragmentair zijn, is het moeilijk om details over vorm en bovenbouw te achterhalen. Wel is in één geval de aanzet van een bakstenen koepel waar te nemen.
Er zijn ook resten gevonden van planten die als verfstof werden gebruikt, in het bijzonder van meekrap. De wortels van deze plant werden gebruikt om wol en laken rood te kleuren. Daarnaast werden ook sporen van wouw en wede gevonden. Die planten zorgden respectievelijk voor een gele en een blauwe kleurstof.
Nu in het nieuws