Senaatscommissie zet licht op groen voor overheidsdotatie N-VA

Print
De commissie Binnenlandse Zaken van de Senaat heeft dinsdagvoormiddag unaniem en zonder debat het ontwerp goedgekeurd waardoor partijen die slechts in één van de federale kamers vertegenwoordigd zijn, recht krijgen op partijfinanciering. Voor de N-VA betekent dit een jaarlijkse dotatie van ruim 600.000 euro per jaar, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2003.
Het wetsontwerp werd in oktober 2003 ingediend door toenmalig kamerlid Geert Bourgeois, die in mei 2003 de enige federale verkozene van de N-VA werd, ingediend. Hij wees er toen op dat het FN en Ecolo minder stemmen haalden, maar toch een dotatie kregen omdat ze ook in de Senaat verkozenen hadden.

Begin vorig jaar werd het wetsvoorstel reeds door de Kamer goedgekeurd, maar het bleef in de Senaat liggen. Vorige week werd echter het wetsontwerp over de financiering van ondemocratische partijen in de senaatscommissie goedgekeurd. De meerderheid besliste toen ook zo snel mogelijk het wetsontwerp-Bourgeois goed te keuren. Dat gebeurde dinsdag zonder discussie en unaniem. Als de tekst ook door de plenaire vergadering goedgekeurd wordt, krijgt de N-VA recht op een overheidsdotatie van meer dan 600.000 euro. De wet voorziet dat dit recht met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 juni 2003.
Nu in het nieuws