Veiligheidscoördinator raakt niet afgeschaft

Print
De regering wou de veiligheidscoördinatoren voor de bouw per 1 januari afschaffen, maar het Koninklijk Besluit dat dat moet regelen, zit in het slop, zo schrijven Het Volk en Het Nieuwsblad in hun editie van dinsdag.
Kamerlid Trees Pieters (CD&V) interpelleert vandaag minister van Werk Freya Van den Bossche (SP.A) over deze zaak. Op de superministerraad van Raversijde van maart 2004 kondigde de regering aan dat er na nieuwjaar geen aparte, dure en nutteloze veiligheidscoördinatoren meer hoefden voor werven die kleiner zijn dan 500 vierkante meter.

Het KB daarover werd echter laattijdig opgesteld en pas op 7 december voorgelegd aan de Raad van State, die het afschoot omdat er geen wettelijk onderscheid bestaat tussen grote en kleine werven. Vorige vrijdag regelde de ministerraad dat onderscheid in een wetsontwerp. Dat ontwerp wacht echter nog op goedkeuring van het parlement, een voorwaarde voor de publicatie van het KB. Tot die tijd leven bouwheren nog in rechtsonzekerheid.
Nu in het nieuws