"Computergebruikers moeten jaarlijks ogen laten controleren"

Print
Wie intensief en langdurig achter een computerscherm werkt, gaat best eenmaal per jaar langs bij de oogarts. Vanaf de leeftijd van 45 is oogonderzoek met oogdrukcontrole en inspectie van de oogzenuw aangewezen om gezichtsproblemen door glaucoom te vermijden.
Dat stelt professor Ingeborg Stalmans (KUL) in de UZ Gezondheidsbrief.

Stalmans bespreekt een Japans onderzoek waaruit een verband zou blijken tussen intensief computergebruik en risico op glaucoom. Dat is een aandoening waarbij de oogzenuwcellen langzaam afsterven en het gezichtsveld kleiner wordt. Het risico op glaucoom zou 38 procent groter zijn voor zware dan voor lichte computergebruikers. Alleen voor bijzienden zou het risico spelen.
Volgens de Leuvense hoogleraar is er echter heel wat kritiek te leveren op de Japanse studie en moeten mensen in het westen, mede door het verschil in oogproblemen met oosterse rassen, zich niet ongerust maken. "Om zeker te zijn dat er zich geen problemen voordoen, is echter een regelmatige opvolging door een oogarts aanbevolen", aldus Stalmans. Ze wijst er onder meer op dat mensen die een hele dag achter de computer werken, nadien vaak last hebben van vermoeide ogen.
Wat glaucoom betreft, wijst ze erop dat op 40-jarige leeftijd twee procent van de Belgen hieraan lijdt en dat dit aantal toeneemt met de leeftijd. Om gezichtsproblemen door glaucoom -dit kan perfect onder controle gehouden worden- te vermijden, laat men zich vanaf de leeftijd van 45 best eenmaal per jaar grondig onderzoeken door de oogarts. Zeker van zodra een geval van glaucoom in de familie vastgesteld is.
Nu in het nieuws