Verhofstadt tevreden met interprofessioneel akkoord

Print
Eerste minister Guy Verhofstadt reageert "opgetogen" op het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat de sociale partners hebben afgesloten voor de periode 2005-2006.
Op een gezamenlijke persconferentie met de sociale partners en met minister van Werk, Freya Van den Bossche, noemde de premier het bereikte ontwerpakkoord "grondig, evenwichtig en van uitzonderlijk belang".

De premier bedankte de sociale partners, en in het bijzonder Luc Vansteenkiste (die als voorzitter van de 'groep van 10' het sociaal overleg in goede banen heeft moeten leiden, nvdr), voor hun "volgehouden inzet" tijdens de laatste weken en maanden.
Volgens de premier wordt met het interprofessioneel ontwerpakkoord een belangrijke voorwaarde vervuld om de groei en de concurrentiekracht van onze economie te garanderen. "Het is een grondig akkoord dat in de komende weken en maanden moet vertolkt worden in afspraken. Het akkoord is evenwichtig en de loonkostontwikkeling is verantwoord", aldus de premier.

De eerste minister benadrukte ook het belang van de financiële impuls die de regering aan het overleg heeft gegeven. "De regering heeft in totaal 252 miljoen euro vrijgemaakt voor lastenverlaging op onder meer overuren en ploegenarbeid", aldus de premier die in het akkoord ook een goede opstap ziet voor de eindeloopbaanconferentie. Die conferentie start binnenkort.
Nu in het nieuws