Offerfeest opnieuw op 20 januari is "onaanvaardbaar"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Inburgering Marino Keulen vindt de manier van werken van de Moslimexecutieve onaanvaardbaar.

Belga

Hij reageert daarmee op de aankondiging dat het Offerfeest nu toch op 20 januari plaatsheeft. Keulen stuurde begin december van vorig jaar naar alle steden en gemeenten in Vlaanderen een richtlijn over de organisatie van het islamitisch Offerfeest. Daarbij had hij zich gebaseerd op de vooropgestelde datum van 20 januari.

Vorige week maakte de Moslimexecutieve bekend dat de datum verschoven werd naar 21 januari. "Voor vele steden en gemeenten betekende dit dat ze zich in extremis moesten aanpassen", aldus de minister. Hij wijst erop dat vele gemeenten reeds voorbereidingen hadden getroffen voor het inrichten van tijdelijke slachtvloeren om de slachtingen ordentelijk te laten verlopen, waarbij ook afspraken werden gemaakt met brandweer, politie, technische diensten, stadsveeartsen, enz...

De organisatie van het Offerfeest vraagt niet alleen organisatorisch, maar ook financieel een inspanning van de gemeenten. Daarbij kwam dat de Turkse moslims 20 januari als officiële datum aanhielden en dat voor de overige moslims 21 januari van toepassing werd, aldus de minister.

Dat het Offerfeest nu toch op 20 januari valt, vindt Keulen onaanvaardbaar. "Acht dagen vooraf met data schuiven, getuigt van weinig respect voor de steden en gemeenten die reeds organisatorische voorbereidingen hadden getroffen. Vlaanderen en de gemeenten worden voor een voldongen feit geplaatst en dat is niet ernstig. Het creëert nodeloos verwarring voor de organiserende steden en gemeenten en de moslimgemeenschap zelf", aldus de minister.

Keulen doet een oproep aan de Vlaamse burgemeesters om er naar aanleiding van de gecreëerde verwarring extra op toe te zien dat rituele thuisslachtingen worden voorkomen.

Nu in het nieuws