Europees onderzoek bevestigt geringe ondernemingszin bij Belgen

Slechts 34 procent van de Belgen zou liever zelfstandige dan werknemer zijn. Enkel in Nederland en Finland is de 'ondernemersgeest' nog beperkter.

Belga

Dit blijkt uit een enquête in opdracht van de Europese Commissie. Hoe zuidelijker in Europa, hoe meer mensen zin hebben in de start van een eigen bedrijf.

"Ondernemers zijn het economische DNA dat we nodig hebben voor een concurrentieel en innovatief Europa", aldus eurocommissaris voor industrie Günter Verheugen. Uit de rondvraag blijkt alvast dat hij nog veel werk voor de boeg heeft. Terwijl in de VS zowat twee derden van de volwassenen positief staat tegenover een toekomst als zelfstandige, is dat in Europa minder dan de helft.

Binnen Europa is België een van de minst ondernemende landen. Ietwat afhankelijk van de concrete vraagstelling scoren enkel Nederland, Finland, Zweden en Oostenrijk lager.

Stabiliteit is de voornaamste reden om eerder werknemer dan zelfstandige te zijn: een regelmatig inkomen, jobstabiliteit, geen risico op faling.

Nu in het nieuws