Kerncentrale Doel werft 150 mensen aan

De kerncentrale van Doel gaat de komende drie jaar 150 nieuwe mensen aanwerven. Dat heeft de nieuwe algemeen directeur Jan Bens maandag bekendgemaakt. Electrabel zal zich vooral richten op schoolverlaters.

Belga

"Uit de leeftijdspiramide van ons personeelsbestand blijkt dat we momenteel met een groot aantal 50- en 55-plussers zitten", zegt Bens. "Het gaat vooral om kaderpersoneel en we willen tijdig nieuwe mensen aanwerven zodat zij hun kennis kunnen doorgeven.

Jaarlijks willen we zo'n 50-tal mensen aanwerven en dit op alle niveau's gedurende drie jaar".

Momenteel werken bij de kerncentrale van Doel 750 mensen. De verjongingsoperatie past ook in het actieplan dat werd opgesteld na een audit van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en de AVN (Association Vinçotte Nucleair). In het rapport stelden beide controleorganen vast dat er een zekere laksheid was opgetreden in de veiligheidscultuur van de centrale.

Volgens Bens is de veiligheid van de kerncentrale altijd verzekerd geweest maar gaat het vooral om de administratieve afhandeling van bepaalde dossiers. De aanwijzingen van FANC en AVN zijn nu opgenomen in een actieplan.

Nu in het nieuws