Groen! en bewoners willen inspraak over Militair Hospitaal

Een aantal buurtbewoners organiseerde zondag een happening in het Militair Hospitaal in Antwerpen. De omwonenden willen inspraak bij de ontwikkeling van de site. Groen! wil een buurtbewoner in de jury van het Militair Hospitaal en de VLD verzet zich tegen het voorstel om in het Militair Hospitaal een honderdtal sociale woningen te bouwen.

jforier

De deelnemers aan de buurt-happening willen dat er een permanent overleg komt met het stadsbestuur over de invulling van het Militair Hospitaal. De actievoerders pleiten voor een autoluwe site met groen en het behoud van waardevol patrimonium. De woningen moeten voor iedereen betaalbaar zijn en voor een sociale mix zorgen. Groen! deelt de verzuchtingen van de omwonenden en wil dat er een buurtbewoner wordt opgenomen in de jury, die de plannen voor het Militair Hospitaal bekijkt. ”Buurtdeskundigheid is van groot belang. Bewoners weten welke effecten het project op de buurt heeft en kunnen het best een antwoord geven op de dingen die in de buurt leven”, zegt het groene gemeenteraadslid Freya Piryns. Groen! verwijst naar de heraanleg van de Dageraadplaats in Antwerpen. ”In die jury is ook iemand van het buurcomité opgenomen”.

Ondertussen verzet de VLD zich tegen het plan om zo’n honderd sociale woningen te bouwen in het Militair Hospitaal. Volgens VLD-gemeenteraadslid Marleen Van Ouytsel en VLD-fractieleider in de Antwerpse districtsraad Christian Floru heeft Antwerpen al voldoende sociale woningen. Ook in de wijk van het Militair Hospitaal. ”Bovendien werkt de bouw van ruim 100 sociale woningen de sociale mix in de buurt niet in de hand”, zeggen ze.

”De inhaalbeweging op het vlak van sociale woningen moet eerst in die gemeenten gebeuren waar men onder het Vlaams gemiddelde scoort. Zolang in de rand geen aanzienlijke inspanningen gebeuren, moet Antwerpen een zeer behoedzame politiek voeren.” Op het Militair Hospitaal in Antwerpen komen 350 woningen. Maximaal 35% zullen sociale woningen zijn, zowel huur- als koopwoningen.

Nu in het nieuws