Pleidooi voor twee nieuwe tramlijnen

Twee nieuwe tramlijnen en een beter gebruik van de premetro kunnen volgens de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het Antwerpse openbaar vervoer aanzienlijk verhogen.

jforier

Om de drukke tramlijn 3 te ontlasten, stelt de BTTB voor om een oost-westlijn 5 en een noord-zuidlijn 18 in dienst te nemen. Lijn 5 zou rijden tussen de Ruggeveldlaan en Linkeroever via de premetro. Lijn 18 verbindt Metropolis via de premetro en het station Berchem met het Eksterlaar. De gebruikers hebben hun klantvriendelijk plan bezorgd aan de directie van De Lijn, minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en schepen Ludo Van Campenhout. De Lijn onderzoekt het plan. ”De Lijn kan alvast niet meer het argument ‘te weinig trams’ inroepen om ons plan te kelderen. De jongste tijd groeide de HermeLijnvloot met liefst dertig eenheden tot 51”, zegt Erik Heylen, een van de bedenkers van het antifileplan voor 2005. Omdat de nieuwe lijn 5 voor een deel op het traject van lijn 12 rijdt, wordt lijn 12 beperkt tot het traject Sportpaleis-Nieuw-Zuid. Lijn 24 rijdt weer als vanouds naar het Schoonselhof. En omdat de snelle lijn 18 het Eksterlaar als eindpunt krijgt, gaat lijn 11 rijden op het traject Melkmarkt - Berchem station (lus). ”Als De Lijn ons plan uitvoert, zorgt ze voor veel kortere reistijden en een veel hogere regelmaat in de verplaatsingen van en naar de stadsrand. Wat met de huidige bovengrondse tramlijnen 11 en 12 niet lukt. Ten tweede zou zij zo het probleem van een aantal overbelastingen op het huidige tram- en busnet kunnen oplossen, met name tramlijn 3, de buslijn 23 en de Linkeroeververbinding”, zegt Erik Heylen. De BTTB is voorts van mening dat De Lijn te veel bussen in de stad perst.

”Een lijn 5 ter ontlasting van lijn 3 is een interessante piste die we al met de BTTB hebben besproken. Een onderzoek heeft uitgewezen dat er aan zo’n lijn behoefte is”, zegt woordvoerster van De Lijn Antwerpen Hella Rogiers. ”We onderzoeken nu de technische haalbaarheid en berekenen de kosten.” Een datum voor de invoering van lijn 5 is er niet. Of wordt het uitstel tot sint-juttemis? Voor lijn 18 moet De Lijn eerst een potentialiteitsonderzoek uitvoeren. In mensentaal betekent dit dat moet worden bekeken of er behoefte is aan zo’n tramlijn. Wat door niemand wordt betwist, is het gegeven dat De Lijn de peperdure tramtunnels al jaren onvoldoende benut.

Nu in het nieuws