Debat B-H-V: CD&V'ers eisen tegen half februari duidelijkheid

Eric Van Rompuy en Luc Van den Brande, twee leden van de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement, willen dat er in de loop van de volgende weken duidelijkheid komt over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

Belga

"Zoniet is er een probleem van vertrouwen in de Vlaamse meerderheid", aldus Van den Brande. Het Vlaams Parlement debatteert woensdag, met de burgemeesters van Halle-Vilvoorde in de publiekstribune, over het arrest van de Raad van State, die de omzendbrieven-Peeters en -Martens bekrachtigde en de Franstalige annulatieberoepen verwierp. Tijdens het debat is de problematiek van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nooit ver weg.

Op vraag van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) herhaalde Eric Van Rompuy wat hij eerder in de krant aankondigde, namelijk dat er snel duidelijkheid moet zijn over de splitsing. Het overgaan tot dissident stemgedrag als er tegen de krokusvakantie, die op 7 februari begint, geen duidelijkheid is, herhaalde hij niet letterlijk. "In de loop van de volgende weken moeten er eieren worden gelegd", zo zei Van Rompuy. Volgens hem zit het hele Vlaams Parlement met een probleem als blijkt dat in de loop van de volgende weken in de Kamer geen werk wordt gemaakt van de splitsing. "Als het hele Vlaams Parlement de splitsing wil, gebeurt dat", aldus Van Rompuy. Hij wil niet dat er voor de splitsing een Vlaamse prijs moet betaald worden.

Van den Brande eiste tegen half februari duidelijkheid over de splitsing. Als er geen akkoord wordt gevonden in de interministeriële conferentie is er een politiek probleem dat ruimer is dan enkele leden van een fractie, zo zei Van den Brande.

Vastgoed

Jobs in de regio