Bedrijven betwisten Elia-taks bij rechter

Print
Een groep grote bedrijven, die nog anoniem willen blijven, bereidt een juridische procedure bij het Arbitragehof voor om de Elia-heffing ongedaan te maken.
De bedrijven vinden dat de geplande heffing op elektriciteit een zware slag is voor het Vlaamse bedrijfsleven, aangezien de elektriciteitsprijs in Vlaanderen nu al hoger is dan in de ons omringende markten, zo meldt De Tijd zaterdag.

De Elia-heffing werd ingevoerd om het inkomstenverlies van de Vlaamse gemeenten door de liberalisering van de energiemarkt te compenseren. Enkele bedrijven beslisten vrijdag een ministerieel besluit, bepaalde artikelen uit de programmawet en een bijzondere wet aan te vechten bij het Arbitragehof.
Ze verwachten volgende week de steun van federaties en sectorgenoten.

.

Nu in het nieuws