Kofi Annan vraagt opnieuw aandacht voor Darfoer

Print
Secretaris-generaal van de VN Kofi Annan heeft de alarmbel geluid inzake Darfoer. Hij deed dat in een rapport aan de Veiligheidsraad dat vrijdag werd openbaargemaakt.
Zes maanden na zijn reis naar Soedan, tijdens welke de regering in Khartoem zich ertoe verbond de veiligheid in de regio te herstellen en de lokale bevolking te beschermen, schetst Annan een somber beeld: "Gewapende groepen herbewapenen zich en het conflict breidt zich uit tot buiten de grenzen van de provincie," tot naar de buurprovincie Kordofan.
"Aanzienlijke hoeveelheden wapens zijn in Darfoer ingevoerd, in strijd met het besluit van de Veiligheidsraad (resolutie 1556 van juli 2004, red.). De toename van het geweld, waaronder luchtaanvallen, wijst op een verslechtering van de situatie," aldus Annan. "Er vormen zich nieuwe rebellenbewegingen, die aanvallen uitvoeren op een oliewinningsgebied in het westen van Kordofan," aldus Annan. "We zouden kunnen afstevenen op een periode van intens geweld als niet snel maatregelen worden getroffen."

In Darfoer staan sinds februari 2003 Soedanese troepen, gesteund door Arabische milities, tegenover zelfstandige rebellengroepen die willen dat de woestijnachtige regio wordt ontwikkeld. Volgens de VN zijn bij dit conflict al minstens 70.000 doden, voornamelijk burgers, gevallen, en werden al 1,6 miljoen mensen van huis en haard verdreven.

.

Nu in het nieuws