Vlaamse burgemeesters rand tevreden met arrest omzendbrief

Print
De Vlaamse burgemeesters van de rand rond Brussel tonen zich bij monde van Michel Doomst (CD&V), burgemeester van Gooik, in tegenstelling tot hun Franstalige collega's, tevreden met het recente arrest van de raad van state waarin de annulatieberoepen tegen de omzendbrieven-Peeters en -Martens verworpen werden.
"Het bevestigt het grondwettelijk uitgangspunt van onze actie voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. We vragen geen gunstmaatregel of vrijgeleide, maar enkel respect voor het taalgebied van Halle-Vilvoorde, zoals wij respect opbrengen voor Brussel en Waals-Brabant. Waarom moeten wij rechten creëeren voor anderstaligen op Vlaams grondgebied, als die ook elders niet gevraagd worden", aldus Doomst.

De reactie van de Franstaligen op het arrest doet Doomst af als "een potje paniekvoetbal". "Het bewijst dat men verrast is en beseft dat er door dit arrest nog weinig speelruimte overblijft om Halle-Vilvoorde als speeltuin van Franstalig Brussel te gebruiken".

.

Nu in het nieuws