DHL-bonden leggen verzoeningsvoorstel voor aan personeel

Print
Donderdagavond rond 22.00 uur is op het kantoor van de werkgeversfederatie CEPA in Antwerpen de verzoeningsvergadering afgelopen over het sociaal conflict bij DHL.
De vakbonden zullen het laatste voorstel dat sociaal bemiddelaar Leemans formuleerde om middernacht voorleggen aan het voltallige personeel van het sorteercentrum van het koeriersbedrijf op Zaventem.
"We zullen het voorstel niet verdedigen maar gewoon voorleggen en afwachten wat de reactie is van het personeel. Wellicht zal erover gestemd worden. De directie heeft al laten weten ermee in te stemmen als ook het personeel dat doet", aldus vakbondsman Lode Verschingel (LBC) aan Belga. De primeur over de inhoud van het voorstel wil hij voorbehouden aan het personeel.

Het conflict draait zoals bekend om de vakbondseis voor werkzekerheid tot 2008, als DHL een groot deel van haar sorteeractiviteiten op Zaventem naar Leipzig overhevelt. De directie wilde totnogtoe echter enkel beloven bij een eventuele herstructurering in de periode tot 2008 geen ontslag door te voeren binnen de 4 maanden na de aankondiging ervan. Sinds het afspringen van de onderhandelingen vorige week woensdag zijn er bijna continu acties gevoerd door een deel of het voltallige personeel.

.

Nu in het nieuws