Noordzee voor Nederlandse kust is het meest vervuild

Print
Voor de Nederlandse kust is de Noordzee het meest vervuild. Bijna alle stormvogels (97 procent) die er aanspoelen, hebben veel stukjes plastic in hun maag: gemiddeld vijftig stukjes. Ook zitten vaak chemicaliën tussen het veroberde voedsel. Scheepvaart, industrie en consumenten zijn de belangrijkste bronnen van deze vervuiling.
"Onze regio is twee tot vier keer vuiler dan andere delen van de Noordzee of gebieden daarbuiten", besloten onderzoekers woensdag op Texel bij de presentatie van de resultaten van het Fulmar-onderzoek. Dit maakt deel uit van het Europese project 'Save the North Sea'. Onderzoekers hebben hierbij de mate van vervuiling van de zee gemeten aan de hand van de hoeveelheid plastic in de magen van stormvogels.

De Fulmar, de Latijnse naam van de Noordse stormvogel, geldt als graadmeter omdat de vogel langs de hele Noordzeekust voorkomt. Voor het onderzoek is de afgelopen drie jaar de maaginhoud van zeshonderd stormvogels, die aanspoelden in België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland, onderzocht. De vogels die in Nederland aanspoelden, hadden gemiddeld vijftig stukjes plastic in hun maag. In de stormvogels op de Schotse kusten werden gemiddeld 25 stukjes gevonden.
Ter vergelijking zijn ook vogels op de Faroër bekeken. Hieruit is gebleken dat ook de "schonere" delen van de Noordzee erg vies zijn. De Faroër-vogels hadden gemiddeld tien stukjes plastic in hun maag.

Jaarlijks wordt ongeveer twintig miljoen kilo afval in de Noordzee gedumpt. Mede dankzij de rivieren die veel zwerfafval van het land afvoeren, behoort het Nederlandse deel van de Noordzee tot de meest vervuilde. De hoeveelheid plastic afval van de industrie in het zeewater neemt sinds de jaren tachtig af, maar er wordt steeds meer afval van consumenten, zoals yoghurtbekertjes en plastic verpakkingen van blikjes, gevonden.
De ministers van de Noordzee-landen, verenigd in de OSPAR-commissie, streven ernaar dat minder dan 2 procent van de aangespoelde vogels meer dan tien stukjes plastic in hun maag heeft. Volgens het Fulmar-onderzoek voldoet 40 tot 60 procent van de Noordse stormvogels niet aan die norm.
Nu in het nieuws