Terugvordering beurstaks vanaf januari

Wie zijn beurstaks, die de afgelopen twee jaar onterecht werd ingehouden, wil terugvorderen, kan dat in principe vanaf de eerste week van januari. Als iedereen een terugbetaling eist, zal dat de schatkist 330 miljoen euro kosten.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 15 juli van dit jaar dat twee taksen die ons land heft bij de uitgifte van 'nieuwe' effecten - aandelen, obligaties, beleggingsfondsen - strijdig zijn met het Europese recht. Het gaat om de taks op de materiële levering van effecten aan toonder en de beurstaks.

Ze zijn in strijd met een Europese richtlijn uit 1969 die stelt dat geen belasting mag geheven worden op het "bijeenbrengen van kapitaal". De regering besloot daarop om de taksen terug te betalen die sinds 16 juli 2002 ten onrechte werden ingehouden.

Als alle belastingsplichtigen van hun vorderingsrecht gebruik zouden maken, zou dat de schatkist 330 miljoen euro kosten, heeft het kabinet van minister van Financiën Reynders berekend.

Nu in het nieuws