Federale politie wil staken op oudejaar

Print
De federale politie zal een stakingsaanzegging indienen voor 31 december. Volgens de twee grote politiebonden NSPV en VSOA komt de overheid de gemaakte afspraken niet na en lopen de besparingen uit de hand.
De bonden dreigen ook met een extra stakingsaanzegging in de eerste week van januari. Ze zijn niet te spreken over de houding van de overheid. "Begin 2004 kwamen de bonden tot een akkoord met de overheid waarbij overeengekomen werd dat de regularisaties 2001 eind van dit jaar zouden uitbetaald zijn. Vandaag stellen we vast dat dit akkoord maar zeer gedeeltelijk zal zijn gehonoreerd door de overheid", zo luidt het.

Ook de reeks besparingen bij de federale politie zit de bonden dwars. "Hierdoor komen de operationele inzetbaarheid, de veiligheid van de personeelsleden en in sommige gevallen deze van de burgers in gevaar!", argumenteren de bonden.
Daarom wordt een stakingsaanzegging ingediend die loopt van 31 december 00.00 uur tot 31 december 24.00 uur. Daarbij willen de bonden een reeks zaken aanklagen: de onderbemande personeelsformaties van verschillende federale diensten, de ongebreidelde besparingsplicht opgelegd aan zowat alle diensten van de federale politie, het ontbreken van werkingsmiddelen en mankracht voor zekere federale diensten, het uitstellen van investeringen en de afschaffing van diensten zonder zich vragen te stellen over de operationele noodzaak daarvan".

De bonden hebben nog meer acties in petto. Zo dreigen ze ermee om in de eerste week van januari nog een stakingsaanzegging in te dienen. Die actie zou dan betrekking hebben op de politiezones met gemeenten die vóór 31 december nog steeds de regularisaties van 2001 niet hebben uitbetaald. "De voorbereiding van deze aanzeggingen zijn reeds volop in gang", luidt het nog.
Nu in het nieuws