"Elan in vernieuwingen op Justitie is verdwenen"

Sinds Laurette Onkelinx minister van Justitie is, is het elan in de vernieuwingen en verbeteringen voor een deel verdwenen. Dat zegt haar voorganger Marc Verwilghen in een interview met Dag Allemaal dat morgen verschijnt.

Belga

Achteraf bekeken, vindt Verwilghen dat hij beter geen minister van Justitie was geworden. "De anderen wilden niet dat ik het goed deed en scoorde".

De huidige minister van Economie meent dat hij vernieuwingen en verbeteringen geforceerd heeft op Justitie. Die drive is volgens hem vandaag veel minder groot. Anderzijds merkt hij dat een reeks voorstellen die hij tijdens zijn ambtsperiode formuleerde en die toen werden afgeblokt, "nu kennelijk wèl mogen en kunnen". Hij denkt daarbij aan de administratieve telefoontap door de staatsveiligheid en het jeugdsanctierecht.

Verwilghen meent dat hij achteraf bekeken beter geen minister van Justitie was geworden, hoe zeer hij ook belangstelling had voor Justitie. "De anderen wilden gewoon niet dat ik het goed deed en scoorde. Ze gunden mij het succes niet, zo simpel was het".

De minister van Economie en Buitenlandse Handel vindt voorts dat "er te vaak een beleid wordt gevoerd tègen ondernemers, tègen ondernemen en winst maken". Een stevige sociale omkadering kan volgens hem maar worden gegarandeerd binnen een stevige economie.