Vanhecke verkozen tot voorzitter Vlaams Belang

Print
Frank Vanhecke is zondag op een ledencongres in Antwerpen als enige kandidaat met een Stalinistische score (94,24 pct van de 469 uitgebrachte stemmen) verkozen tot de eerste verkozen voorzitter van het Vlaams Belang.
Als voorzitter van het Vlaams Blok bekleedde hij functie totnogtoe ad interim. Dat Vanhecke de voozittersverkiezing won, is geen verrassing. Eind vorige maand werd hij door de partijraad als voorzitter naar voor geschoven. Hij haalde het toen van het Brusselse parlementslid Erland Pison.

Marijke Dillen maakte zondag in Antwerpen de uitslag officieel bekend. Vanhecke haalde 94,24 pct van de stemmen, terwijl er 2,56 pct blanco-stemmen en 3,2 pct neen-stemmen waren.
In het kader van de democratisering van het Vlaams Blok/Belang besliste de partijtop begin dit jaar om de partijvoorzitter voortaan te laten verkiezen. Stichter-voorzitter Karel Dillen was destijds aangewezen als voorzitter voor het leven. Hij had het recht zijn opvolger zelf aan te duiden.

In 1996 stelde hij zijn persoonlijke secretaris Frank Vanhecke aan als zijn opvolger. Vanhecke werd daarna door de partijraad bevestigd zonder een formele stemming. Bij de hervorming van de partij werd evenwel beslist om de partijvoorzitter voortaan te verkiezen. Dat gebeurt nu door de kaderleden van de partij. Gewone leden hebben geen stemrecht. Zondag brachten iets meer dan de helft van de 901 stemgerechtigde kaderleden een stem uit.
Nu in het nieuws