Dedecker wil praten met Vlaams Belang

Print
Jean-Marie Dedecker (VLD) meent dat men moet praten met het Vlaams Belang. "Als men met iemand praat, gaat het ook over samenwerking en coalities", zo verklaarde Dedecker zondag in De Zevende Dag.
Maar hij hekelde dat het Vlaams Belang constant de marge van de samenleving opzoekt en niet spreekt over de economie, het probleem van de vergrijzing, enz...
VLD-kamerfractieleider Rik Daems liet zondag weten dat hij zich kant tegen het vormen van gemeentelijke coalities met het Vlaams Belang na 2006.

Dedecker, die tijdens de VLD-voorzittersverkiezingen een goede score haalde, ging in debat met Filip Dewinter, fractieleider van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, naar aanleiding van het luik inburgering van het nieuwe partijprogramma van het Vlaams Belang.
Dedecker, Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator, noemde het voorstel om nieuwkomers in hun land van herkomst een basisexamen over onze taal en cultuur te laten afleggen onmogelijk.
Dedecker wees erop dat het om federale materie gaat. Bovendien kan zo'n examen voor mensen uit Marokko, maar wat met Filippijnse of Thaise bruiden?, zo vroeg Dedecker zich af.
Dewinter repliceerde dat dat kan geregeld worden via de ambassades en wees erop dat inburgeringsexamens voorzien zijn in Nederland via agentschappen in buitenlandse ambassades. De fractieleider herhaalde dat vreemdelingen zich moeten inburgeren en dat men in Vlaanderen moet komen tot een "leidcultuur".
Volgens Dedecker heeft echter eenieder het recht op zijn eigen cultuur. Hij wees wel op het probleem van de gezinshereniging. Mensen die hun (groot)ouders naar hier laten overkomen en niet voor hen kunnen zorgen, dumpen ze in onze sociale zekerheid, zei Dedecker.

Voorts verzette hij zich tegen het intrekken van de islam als officiële godsdienst. "Gaan we dan ook de joodse erkenning intrekken? De joodse gemeenschap in Antwerpen zondert zich toch ook af? Als liberaal telt voor mij de godsdienstvrijheid", aldus Dedecker.
Volgens Dewinter bestendigt een islamitische zuil de niet-inburgering. Hij merkte op dat er in Antwerpen wel 30 "garagebox-moskeeën" zijn waar het integrisme welig tiert. Hij wil één centrale gebedsplaats zodat ze beter kan gecontroleerd worden. Dedecker repliceerde dat er voor moskeeën, net zoals voor kerken, regels inzake ruimtelijke ordening bestaan.

Dedecker zei dat men moet praten met het Vlaams Belang. "Als men praat met iemand, dan gaat het ook om samenwerking en coalities", vond Dedecker. Hij hekelde wel dat het Vlaams Belang constant de marge van de samenleving opzoekt en niet praat over essentiële thema's als de economie en de vergrijzing. Dedecker meende voorts dat het Vlaams parlement de dotatie van het Vlaams Belang had moeten afnemen. "Als je dat niet doet, legitimeer je die partij", aldus Dedecker.
Nu in het nieuws