Interprofessioneel overleg geblokkeerd rond lonen en flexibiliteit

De twee grote breekpunten zijn de loonnorm en de flexibiliteit. Volgens de bonden willen de werkgevers inzake loonsstijging niet verder gaan dan de index (3,3 pct). Voor de bedienden zitten zelfs de baremieke loonsverhogingen er niet in, aldus de bonden. Bij de werkgevers luidt het dat ze een loonmatiging willen, maar dat er geen sprake van is afbreuk te doen aan de koopkracht.

Ook het dossier rond de flexibiliteit zit muurvast. Bij de werkgeversorganisatie VBO luidt het dat er nood is aan een "vlot en toepasbaar systeem van overuren". Volgens de bonden komt dit neer op de invoering van de 40-urenweek. "De werkgevers willen absolute loonmatiging en absolute flexibiliteit", aldus Guy Haaze, voorzitter van de liberale vakbond.

Zowel werkgevers als werknemers gaan morgen hun achterban raadplegen. De vakbonden zullen dit eerst ieder intern doen, om dan dinsdagavond in gemeenschappelijk front samen te komen en te overleggen. "Dan moet duidelijk worden of er al dan niet woensdag kan worden voort onderhandeld", aldus de bonden.

Het wordt dan ook zeer moeilijk om nog tot een akkoord te komen, erkennen de bonden. "Het water is nog diep", heet het bij de werkgevers, al hoopt VBO-voorzitter Luc Van Steenkiste nog elementen te vinden om toch door te gaan. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck "hoopt dat de regering niet tussenbeide hoeft te komen", maar geeft toe dat de kans groot is dat de regering er aan te pas komt. "Werkgevers en werknemers hebben alleen maar te verliezen als de regering beslist", aldus nog de ACV-voorzitter.

Nu in het nieuws