FEDIS en FEVIA vragen uitstel voor verhoging heffing ecotaksen

De Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) en de Federatie van Distributieondernemingen (FEDIS) eisen van de regering dat ze de verhoging van de verpakkingsheffing - die staat ingeschreven in de programmawet - uitstelt tot 1 april volgend jaar. Eerst moet de wet op de ecoboni en -taksen worden geëvalueerd, menen ze.

De Kamer keurt deze week de programmawet goed. Eén van de talloze bepalingen eruit verhoogt de ecotaksen die sinds april dit jaar van kracht werden. Dat moet 130 miljoen euro opbrengen.

FEDIS en FEVIA zijn niet te spreken over de maatregel. De Belgische consument is al de beste leerling van Europa wat verpakkingsafvalbeheer betreft en betaalt daar via FOST Plus al 105 miljoen euro per jaar voor. De twee organisaties wijzen erop dat de regering één jaar na de inwerkingtreding de wet op ecotaksen en -boni zou evalueren. De eerste evaluatie was voorzien in april 2005. "De Belgische regering wenst nu de heffing te verhogen zonder deze evaluatie af te wachten. Hierdoor profileert de regering zich als een onbetrouwbare partner in het beheer van verpakkingsafval".

Nu in het nieuws