Onderzoek: werknemers langdurig ziek door agressie op het werk

Print
Ruim 2 procent van de werknemers in Nederland heeft wel eens langer dan een maand het werk verzuimd als gevolg van agressie en geweld op de werkplek. Vooral wanneer collega's zich schuldig maken aan intimiderend of agressief gedrag, kan dit tot langdurig ziekteverzuim leiden.
Dat constateert TNO Arbeid, een onafhankelijke kennisorganisatie tussen de wetenschap en het bedrijfsleven in, maandag op basis van onderzoek dat is verricht op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag.

Jongeren tussen de 15 en 24 geven vaker aan dat zij wel eens hebben verzuimd of minder hebben gefunctioneerd als gevolg van geweld en agressie. Vrouwen lopen een grotere kans het slachtoffer te worden van seksuele intimidatie dan mannen. Die zijn dan weer eerder het slachtoffer van lichamelijk geweld. De kans op intimidatie hangt volgens TNO niet zozeer samen met sekse, maar meer met de beroepen die iemand uitoefent.
Lichamelijk geweld en (seksuele) intimidatie op het werk is de afgelopen jaren toegenomen. In 2003 had ruim een kwart (26,6 procent) van de werknemers in Nederland last van intimiderend gedrag door bijvoorbeeld klanten, patiënten, leerlingen. Bijna één op de tien (9 procent) zei last te hebben gehad van seksuele intimidatie door 'het publiek' en bijna even veel (8,8 procent) van lichamelijk geweld.
Ongeveer één op de zeven werknemers ondervindt hinder van intimiderend gedrag door collega's. Dit aantal is de afgelopen jaren gelijk gebleven. Wel hadden in 2003 iets meer mensen (5,3 procent) last van seksuele intimidatie door collega's of van fysiek geweld van collega's (1,7 procent).

.

Nu in het nieuws