Unizo waarschuwt voor uitholling van vestigingswet

Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, wil naar eigen zeggen actief meewerken aan de evaluatie van de bestaande vestigingswetgeving (voor het opstarten van een eigen zaak).

De ondernemersorganisatie is gewonnen voor een verdere vereenvoudiging en modernisering van de wetgeving en zegt daartoe aan de regering al een aantal concrete voorstellen te hebben geformuleerd.

Unizo waarschuwt de regering evenwel nogmaals de vereenvoudiging van de vestigingswet niet als alibi te gebruiken voor de uitholling ervan. De feitelijke afschaffing van de vestigingswetgeving met daarin voorwaarden onder meer inzake elementaire kennis bedrijfsbeheer en vakkennis zal de ondernemersorganisatie nooit aanvaarden, zo stelt ze.

De vestigingswet heeft twee doelstellingen: de bescherming van de klant/verbruiker zodat kwaliteitsvolle en veilige producten en werken worden afgeleverd maar ook het voorbereiden van aspirant-zelfstandigen zodat de kansen groter worden om succesvol een zaak op te starten en uit te bouwen.

Nu in het nieuws