Onderhandelingen met Turkije beginnen allicht in herfst 2005

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verwacht dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije en de regering van premier Erdogan (foto) in september of oktober volgend jaar van start zullen gaan.

Op de raad Algemene Zaken liet het Nederlands voorzitterschap deze datum vallen en het voorstel kon op de nodige instemming rekenen. Voor het zover is moet het voorzitterschap een tekst op papier krijgen die de draagwijdte van de onderhandelingen verduidelijkt en waar alle landen zich in kunnen terugvinden. Op het einde van de week hakken de regeringsleiders de knoop door.

In het Raadsgebouw te Brussel werd urenlang over de kwestie gepalaverd en Nederland zal pas donderdagavond een concreet tekstvoorstel doen. Vooral Frankrijk doet moeilijk en wil een document waar het de eigen publieke opinie mee gerust kan stellen. Zo zou de omstreden "open ended"-formulering in de slotconclusies komen en zou voor een zo nauw mogelijke band met Turkije gepleit worden. Ook zo luidt het Franse voorstel dat de andere lidstaten bereid zijn te slikken, indien de toetredingsonderhandelingen mislukken...

De Gucht gaf toe dat al die elementen moeilijk met elkaar verzoenbaar zijn, maar dat een zeker "flou artistique" in deze onvermijdelijk is. Voor Frankrijk, Oostenrijk en Denemarken ligt het Turkse lidmaatschap bijzonder gevoelig. Om dezelfde reden werden ook paragrafen opgenomen die de procedure verduidelijken om de onderhandelingen op te schorten en lange overgangsperiodes en permanente vrijwaringsclausules te installeren.

België, zo liet De Gucht verstaan, heeft het moeilijk met sommige bepalingen, maar de kans dat er nog veel aan die elementen van de tekst geschaafd kan worden, is gering. Teveel lidstaten hebben (verbale) garanties nodig om het Turkse lidmaatschap te kunnen slikken. Over de erkenning van Cyprus door Turkije is nog steeds geen doorbraak. Iedereen, zo was in diplomatieke kringen te horen, is het er over eens dat het geen voorwaarde is om de onderhandelingen te beginnen. Het zou echter wel het klimaat kunnen verbeteren.

Nu in het nieuws