Eenderde Turken wil naar het buitenland na lidmaatschap EU

Print
Een derde van de Turken zal proberen werk te vinden in het buitenland als Turkije toetreedt tot de Europese Unie en er geen beperkingen worden gesteld aan het vrij verkeer van werknemers. Dat is althans de uitkomst van een opiniepeiling die in Turkije is verricht door het onderzoeksbureau TNS PIAR.
Van de ondervraagden zegt 23 procent het "zeer waarschijnlijk" te achten dat ze zullen proberen werk te vinden in een andere EU-lidstaat. Nog eens 21 procent acht het "waarschijnlijk". De uitkomsten van TNS PIAR, dat het onderzoek verrichtte in opdracht van het Deense TNS Gallup, geven veel grotere aantallen 'reislustige' Turken aan dan eerdere peilingen.

De Europese commissie neemt op korte termijn een besluit over het openen van de onderhandelingen met Turkije over een EU-lidmaatschap. Als de commissie zoals verwacht een positief advies uitbrengt, zal het waarschijnlijk nog zeker zeven tot tien jaar duren voordat Turkije lid wordt van de EU. Ook is het waarschijnlijk dat de EU beperkingen zal stellen aan het vrij verkeer van werknemers uit het in vergelijking met veel andere EU-lidstaten arme Turkije.

Uit peilingen in vijf grote EU-landen blijkt dat er nog veel weerstand is tegen de toetreding van het islamitische Turkije. Uit een door onderzoeksbureau Ifop poll verricht onderzoek blijkt dat tweederde van de Fransen en ruim de helft van de Duitsers tegen Turkije als EU-lid is. In Groot-Brittannië steunt 41 procent van de inwoners de Turkse kandidaatstelling. In Zuid-Europa is meer sympathie voor de Turkse zaak: een tweederde meerderheid van de Spanjaarden is voor toetreding, van de Italianen steunt 49 procent een Turks lidmaatschap, terwijl 27 procent geen mening heeft.

.

Nu in het nieuws