Werknemers UCB-Drogenbos opnieuw voor 24 uren in staking

Bij het chemisch bedrijf UCB in Drogenbos zijn de circa 600 werknemers voor de tweede keer op enkele weken tijd voor 24 uren in staking. Het personeel eist een sanctieregeling bij het engagement van de directie op het stuk van de toegekende werkzekerheid in 2005 en 2006. Aanleiding voor deze eis is de herstructurering die de directie eind oktober bekendmaakte en waarbij 19 arbeidsplaatsen verloren gingen.

Belga

Deze herstructurering was de afgelopen jaren al de zoveelste bij UCB. In december 2003 sneuvelden ook al eens 60 jobs. Bij het personeel heerst grote onzekerheid over de toekomst van het bedrijf nu UCB op 1 januari 2005 overgaat in handen van de Amerikaanse multinational Cytec. Bij onderhandelingen eind november engageerde de directie zich ten aanzien van de vakbonden alvast om ontslagen in 2005 en 2006 zoveel mogelijk te vermijden.

"We willen dat dit engagement aangevuld wordt door een goede sanctieregeling. Wat de arbeiders betreft eisen we 6 maanden loon per ontslag om economische redenen. De directie wil slechts 4,5 maanden geven", aldus vakbondsman Koenraad Maertens (ABVV). "Oorspronkelijk eisten we ook voor de bedienden 6 maanden.

Omdat de opzegperiode voor de bedienden veel hoger is dan voor de arbeiders willen we over deze eis wel gaan onderhandelen met de directie. Dat zal echter pas gebeuren als de directie akkoord gaat met onze 6 maanden-eis voor de arbeiders".

Er is de komende dagen geen nieuw gesprek tussen vakbonden en directie gepland. Met Cytec was over deze eisen nog geen rechtstreeks contact. "Dat hoeft ook nog niet omdat het thans nog steeds een UCB-bedrijf betreft en de lokale directie door Cytec overgenomen wordt", aldus de vakbondsman.