Overheid degradeert 59 commissarissen

Enkele weken geleden keurde de ministerraad het Vesalius-wetsontwerp goed. Daarin staat dat 59 commissarissen van de vroegere gerechtelijke politie onmiddellijk teruggezet worden in rang. Voor de betrokkenen betekent het een aanzienlijk loonverlies; talrijke onderzoekscellen verliezen bovendien hun baas, zo berichtten maandag de kranten van de VUM.

De degradatie is niet het gevolg van beroepsfouten, maar van een uitspraak van het Arbitragehof, waaruit bleek dat leden van de lokale politie tengevolge van de politiehervorming waren gediscrimineerd. Een vijftiental artikelen van de politiewet moesten worden herschreven.

Volgens een betrokken commissaris verliest men 250 tot 500 euro per maand als gevolg van de maatregel. Ook zouden heel wat gerechtelijke onderzoeken een onherroepelijke achterstand oplopen. Eerstdaags wordt het Vesalius-ontwerp in het parlement besproken.

Nu in het nieuws