312 Antwerpse parochies voortaan ondergebracht in 48 federaties

Het bisdom Antwerpen wordt vanaf 1 januari 2005 danig geherstructureerd. Zo zullen de in totaal 312 parochies worden ondergebracht in 48 federaties.

Belga

Het bisdom Antwerpen ziet er begin volgend jaar helemaal anders uit qua structuur en werking. Dat heeft te maken met de terugval van de kerkgangers en het steeds kleiner wordende aantal pastoors. In plaats van 32 dekenaten en drie regio's komen er vanaf 1 januari vijf dekenaten met aan het hoofd telkens een deken.

Voorts worden 312 parochies ondergebracht in 48 federaties. Per federatie wordt een federatieteam samengesteld met aan het hoofd een federatiecoördinator. De hele herstructurering is terug te vinden in een beleidsnota die eerstdaags de parochies bereikt.