Meer geld voor dienstenjobs in Antwerpen, Gent en Genk

Print
De steden Antwerpen, Gent en Genk krijgen van de Vlaamse overheid de komende twee jaar meer geld voor het creëren van dienstenjobs voor laaggeschoolden en langdurig werklozen.
Dat heeft Vlaams minister van sociale economie Kathleen Van Brempt (sp.a) maandag meegedeeld.

De afgelopen vier jaar kregen 12 centrumsteden in Vlaanderen geld voor de dienstenjobs afhankelijk van hun inwonersaantal. Nu krijgen Antwerpen, Gent en Genk meer geld omdat daar meer ouderen, laaggeschoolden en allochtonen werkloos zijn.
Acht andere centrumsteden die een aanvraag hebben ingediend, krijgen evenveel geld als de voorbije jaren.

.

Nu in het nieuws