Putte brengt lichthinder in kaart

De gemeente Putte heeft met de vzw Preventie Lichthinder een charter ondertekend omtrent de lichthinder in de gemeente. Putte is de eerste gemeente die dergelijk engagement aangaat.

kdejager

BR> "Het gemeentebestuur heeft beslist om een inventaris van de lichthinder te laten uitvoeren. Daarmee brengen we de problemen daaromtrent in kaart en ondernemen we actie om de meest hinderlijke situaties te verbeteren. Het gemeentebestuur blijft ook actief meewerken aan de

Nacht van de Duisternis

", zegt leefmilieuschepen Chris Bosmans (OK).

"Met het ondertekenen van het charter over lichthinder engageren wij ons om mee te werken aan de campagne

Verlichten zonder hinder

", zegt leefmilieuambtenaar Stefaan Torfs. "Wij zijn de eerste gemeente die zo'n charter niveau 3 ondertekent. Niveau 3 is het hoogste niveau en betekent dat wij ons niet alleen beperken tot de Nacht van de Duisternis. Niveau 1 is enkel een intentieverklaring."

"Een en ander past in onze bezorgdheid om het leefmilieu. In dat kader ondersteunen wij projecten uit het verenigingsleven, hebben wij zopas een aantal milieuvrijwilligers gehuldigd en hebben wij de scholen in de kijker gezet, allemaal voor hun aandacht voor milieu en natuur", geeft schepen Bosmans nog mee.