Verniewing computers in districtshuis Borgerhout

Print
Vandaag wordt er gewerkt aan het computernetwerk van het districtshuis van Borgerhout. De kantoren zijn de hele dag gesloten. Dinsdag kunnen de bewoners er opnieuw terecht tijdens de gewone openingsuren.
BR> "Maandag wordt het oude computerbesturingssysteem omgeschakeld naar een nieuw systeem", zegt Annick Jacobs, communicatieverantwoordelijke van het district. "Tegelijkertijd wordt ongeveer eenderde van de computers vervangen. Het is onmogelijk om onze diensten die dag open te houden. Als we alles schriftelijk zouden moeten afhandelen, zouden er onvermijdelijk fouten gebeuren. Bovendien brengt dat extra werk met zich mee, en dat moeten we, gezien de onderbezetting van het personeel, ten alle kosten vermijden."

De dienst burgerlijke stand en de dienst vreemdelingenzaken van het district Borgerhout zijn sinds kort enkel in de voormiddag open van 9 tot 13u. Ook dit heeft te maken met het gebrek aan personeel. De betreffende diensten moeten het tegenwoordig doen met minder dan de helft van de normale bezetting. In de namiddag zijn burgerlijke stand en vreemdelingenzaken enkel telefonisch en op afspraak te bereiken.
Info: 03-270 17 18

.

Nu in het nieuws