Peeters pleit voor regionalisering energiebeleid

Print
Vlaams minister voor Energie en Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) heeft maandag op een forum rond chemische industrie gepleit voor de regionalisering van enkele bevoegdheden rond energie. Volgens Peeters is dat nodig om een coherenter en consequenter beleid inzake energie te voeren.
Peeters was één van de sprekers op het Economisch Forum van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Antwerpen over de chemiesector. Als grote energieverbruiker klaagt die sector over het hoog aantal (federale) energielasten. Die doen, volgens de sector, de positieve gevolgen van de vrije energiemarkt teniet. Minister Peeters stipte aan dat hij in zijn beleidsnota pleit voor meer energiebevoegdheden voor Vlaanderen. In afwachting wil hij wel dat de federale overheid terugkomt op een aantal recente beslissingen rond energietaksen.

De federale regering besliste onlangs éénzijdig om de voorziene vrijstelling van energietaksen op sommige energietaksen voor Vlaamse bedrijven die in het zogenaamde benchmarkconvenant gestapt zijn, uit te stellen en de bedragen ervan te halveren. Dezelfde regering besliste ook om het degressief maximum op de federale energieheffingen op het transmissienet uit te stellen. Peeters zei ook dat een stabielere regelgeving nodig is om van de vrije stroommarkt een "echte hefboom" voor de chemiesector te maken. Daarvoor moeten volgens Peeters ook een aantal randvoorwaarden vervuld zijn, zoals betere productiefaciliteiten, meer importcapaciteit en daadwerkelijke mededinging in de energiemarkt.

Met betrekking tot het Leefmilieu zei Peeters dat Vlaanderen na het Kyoto-tijdperk, dus na 2012, een realistische positie moet innemen in internationale onderhandelingen. Hij herhaalde daarbij zijn oproep om de voorziene uitstap uit de kernenergie nog grondig te bestuderen.
Nu in het nieuws