"Best geen klacht tegen Hugo Coveliers"

VLD-voorzitter Bart Somers vindt dat er best geen klacht komt tegen Hugo Coveliers.

Dat verklaarde hij na afloop van het eerste partijbestuur na de voorzittersverkiezingen van zaterdag. "De voorzitter moet ervoor zorgen dat er meer mensen bij de partij aansluiten, niet dat er mensen uit verwijderd worden", zei hij.

Het partijbestuur verliep rustig volgens Somers, louterend volgens Jean-Marie Dedecker. De senator zei nog moe maar tevreden te zijn na zijn goed resultaat van zaterdag. Beiden stelden dat de VLD de liberale accenten van het regeerakkoord meer moet benadrukken.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, die afwezig was wegens een reis naar het buitenland, had eerder aangekondigd een klacht te zullen indienen bij de Statutaire Commissie van de VLD wegens de uitspraken van Coveliers de laatste weken. Volgens De Gucht hoort de senator niet meer thuis in de VLD.

Nu in het nieuws