Kamer zet licht op groen voor wetsvoorstel-Dupont

De Kamer heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor het voorstel van basiswet inzake het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden, het zogenaamde wetsvoorstel-Dupont. Dat gebeurde met 113 ja-stemmen tegen 16 neen-stemmen (Vlaams Belang).

De tekst regelt het statuut van gevangenen en biedt hen rechtszekerheid. Daarnaast keurde de voltallige Kamer nog een wetsontwerp goed dat bepaalt dat veroordelingen voor valsemunterij die in het buitenland zijn uitgesproken in ons land in aanmerking komen voor herhaling of recidive

Nu in het nieuws