Keulen heeft modelreglement voor boerka-verbod klaar

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Inburgering Marino Keulen (VLD) is klaar met zijn modelreglement inzake het verbod op het dragen van een boerka in het openbaar, zo meldt de regionale radiozender Radio 2 Limburg.

Belga

In een reactie laat Keulen weten dat hij de administratie binnenlands bestuur inmiddels de opdracht heeft gegeven om het modelreglement naar alle 308 Vlaamse steden en gemeenten te versturen. Ze zijn vrij om het reglement in hun stad of gemeente toe te passen.

Het modelreglement met betrekking tot het verbod om zich niet identificeerbaar op het openbaar en het privaat domein van de overheid te vertonen bepaalt dat "personen die zich op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen bevinden, te allen tijde kunnen geïdentificeerd worden, teneinde meteen ook de sociale orde die een harmonieus verloop van de menselijke activiteiten verzekert te beschermen". Het reglement is van toepassing op de bedekking van het voorhoofd, de wangen, de ogen, de oren, de neus en de kin.

Het reglement geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele of sportmanifestaties zoals bijvoorbeeld carnaval, processies, georganiseerde stoeten, Sint-Nicolaas en de Kerstman, zo verduidelijkt Keulen. Volgens Keulen kunnen niet-identificeerbare burgers een potentieel risico vormen voor de veiligheid en de openbare orde en dient de burgemeester daarover te waken. De minister benadrukt dat boerka's geen religieuze symbolen zijn en verwijst daarbij naar de stellingname terzake van Mohammed Boulif, de voorzitter van de Moslimexecutieve.

"Als minister van Inburgering heb ik respect voor cultuur, traditie en geloof, maar het dragen van een boerka heeft niets met geloof te maken, wel met de traditionele klederdracht in Pakistan en Afghanistan. Bovendien heeft het dragen van een boerka een eerder afschrikwekkend effect en kan het niet getolereerd worden dat moslimvrouwen uitgesloten worden uit de maatschappij omdat ze geïsoleerd zitten achter hun boerka en niet met de buitenwereld kunnen communiceren", zo luidt het voorts.

Het modelreglement van Keulen komt er op vraag van burgemeester Jan Creemers (CD&V) van Maaseik. Die bekloeg er zich over dat de inwoners van Maaseik met een onveiligheidsgevoel kampten door de aanwezigheid van vrouwen met een boerka in het straatbeeld en openbare gebouwen. De steden Antwerpen en Gent werkten inmiddels al een eigen reglement uit dat het dragen van een boerka in het openbaar verbiedt.