Senaat: Vankrunkelsven wil afslanking van programmawetten

Print
VLD-senator Patrik Vankrunkelsven wil dat het reglement van de Senaat aangepast wordt zodat een halt toegeroepen wordt aan de steeds omvangrijker wordende programmawetten. Kamerfractieleider Rik Daems vindt het voorstel het onderzoeken waard. Er is nog tijd tot juni, zei hij donderdagmiddag.
Volgens de senator worden de programmawetten elk jaar omvangrijker. Het dient al lang niet meer het oorspronkelijke doel, namelijk maatregelen om de begrotingsdoelstellingen te halen, maar is verworden tot een middel waarmee de regeringspartijen elkaar gijzelen. Doordat er nog nauwelijks aparte wetten worden ingediend is er bijna geen inhoudelijke discussie in de commissie en wordt het parlementair debat gedood. In de Senaat mag er door de tijdsnood ook geen letter aan de ontwerpprogrammawet gewijzigd worden aangezien de tekst dan terug naar de Kamer zou moeten.

Vankrunkelsven stelt voor om in het reglement van de Senaat in te schrijven dat de wetsontwerpen een harmonieuze samenhang moeten hebben, behalve bij strikte begrotingsdoeleinden. Zoniet kan het bureau van de Senaat het ontwerp opsplitsen in verschillende entiteiten die los van het oorspronkelijk ontwerp worden behandeld. Kamerfractieleider Rik Daems stelde donderdagmiddag dat programmawetten reeds voor de paars(groene) coalitie bestonden. Het voorstel van Vankrunkelsven zal onderzocht worden naar zijn haalbaarheid. Er is overigens nog tijd om knopen door te hakken. De volgende programmawet kondigt zich immers pas aan in juni of juli naar aanleiding van de begrotingscontrole, aldus nog Daems.

.

Nu in het nieuws